top of page

Ako vysvetliť deťom čo je jóga?

Vonkajší svet vnímame cez naše vnútro...

Sme zvyknutí vnímať ľudí a veci ako súčasť okolitého, vonkajšieho sveta, ale keď sa pozrieme bližsie, môžeme objaviť, že sme spojení oveľa hlbšie ako si myslíme. Ich odraz vidíme v nás... všetko vnímanie je v nás. My vlastne nevieme čo sa deje vonku, lebo všetko vidíme, cítime a vyhodnocujeme v našom vnútornom svete. 

 

Všetko čo počujeme, čo vidíme, cítime, počujeme, je našou vnútornou interpretáciou toho čo zažívame navonok. Čím viac sa necháme vtiahnuť do tohoto vnútorného vnímania, tým viac budeme môcť precítiť prepojenosť s každým a so všetkým na tejto zemi. Budeme sa cítiť súčasťou všetkého...

 

Ako vysvetlíme deťom čo je joga?

Vysvetlenie sa môže čiastočne meniť aj podľa veku dieťaťa, ale je pár základných myšlienok, ktoré môžeme deťom o joge povedať.

 

  1. V joge existuje pozícia, asana, na všetko vo svete. Či je to zviera, strom, alebo lietadlo, môžeme si to so svojim telom zacvičiť. 

  2. Pred tisícimi rokmi, starovekí jogini žili v lesoch, v horách, v jaskyniach v Indii. Pozorovali svoje okolie a videli ako zvieratá a príroda vedeli spolunažívať v harmónii. Začali imitovať pohyby zvierat, stromov, silu hôr, hviezdy na oblohe a vytvorili úžasnú metóda cvičenia a životnej filozofie nazývaný joga.

  3. Joga predstavuje prácu s telom, dychom a myslou zároveň. Pomocou jogy sa cítime šťastní.

  4. Joga je staroveká veda, pomocou ktorej môžeme mať silné, flexibilné telo a pokojnú a štastnú myseľ.

  5. Joga je cvičenie a filozofia. Učí nás, že šťastie je pre nás prirodzené. Keď naša myseľ a telo nie sú v rovnováhe, pocit šťastia je zablokovaný. Jóga prináša rovnováhu medzi telom a myslou o ktorú sa celý život snažíme.

 

Pomocou jogových pozícií, dýchacích cvičení a zamerania pozornosti dovnútra, prinášame túto rovnováhu do našeho tela a mysle naspať . Výsledkom je pre nás prirodzený pocit šťastia. 

 

Gopala Amir-Yaffe

Rainbow Kids Yoga

http://www.doyouyoga.com/5-ways-to-explain-yoga-to-children-33970/

 

 

bottom of page